Учиме шпански фудбал

Клучот за подобрување на можностите за развој на млади играчи лежи во подобрувањето на тренерот. Добро основаното знаење за целите и примената на соодветни методи за обука во вистинско време претставува предуслов за создавање на средина која им дава можност на младите играчи да го остварат својот целосен потенцијал.

Познавањето на најважните аспекти на физичката, менталната и моторната фаза и можностите за развој преку квалификувано тренирање се исто толку важни за долготрајната обука на играчите. Искусните тренери и едукатори од фудбалски клубови во Шпанија во спроведувањето на едукацијата за тренери.


ЕДУКАТОРИ НА СЕМИНАРОТ